VÅRA TJÄNSTER


KONSULTTJÄNSTER

Vi erbjuder professionella säkerhetstjänster såsom bland annat:

  • Risk- och sårbarhetsanalyser med påföljande åtgärdsbehov
  • Hotbildsinventering
  • Fysiskt, mekaniskt och personellt skydd
  • Personalutbildning
  • Trygghetsfrågor för ledning och personal
  • ”Säkerhetschef att hyra”

Som kund hos WaterSec får du alltid dina behov inom säkerhet och trygghet tillgodosedda.

Ditt företag ska ha råd med den säkerhet och trygghet som just ni behöver. Därför ligger våra priser på en nivå som passar många verksamheter, även dom minsta. Vi erbjuder paketpriser då detta är mer fördelaktigt ekonomiskt för er än en löpande räkning.