REFERENSER


  • Kenneth Lindberg, chef för ledningsnät Uppsala Vatten, : 018-7279471
  • Christer Berglund, (tidigare säkerhetschef VA SYD) IOA AB, : 070-6951969