LÅSANORDNINGAR FÖR BRANDPOSTER


Våra låsanordningar har utarbetats i samarbete med VA SYDär tillverkade i rostfritt stål och är utvecklade och testade i ”skarpa” dricksvattenmiljöer.
Samtliga låsanordningar kan förses med för ändamålet lämpliga hänglås eller låsbultar. (Hänglåsen på bilderna är enbart att betrakta som exempel.)

För att garantera optimal livslängd och funktion har vi valt att tillverka vi våra låsanordningar i rostfritt stål (EN 1.4301). På så vis motsvarar dessa kvalitetsmässigt övriga komponenter inom dricksvattenförsörjning.

Våra produkter är patent- och designskyddade.

För att säkerställa dricksvattnet ska samtliga brandposter i Sverige vara skyddade mot obehörig åtkomst, allt enligt föreskrifter från Livsmedelsverket.

Klicka här för att läsa mer om Livsmedelsverkets föreskrifter