OM OSS


GERT-OVE LARSSON, VD

Utbildningsbakgrund:

HR-utbildad socionom och diplomerad säkerhetschef med strategi och sårbarhets- och konsekvensanalys som specialinriktning.

Arbetslivserfarenhet:

HR- och utbildningsansvarig
Konsult med inriktning mot verksamhets-, sårbarhets- och konsekvensanalys samt strategifrågor
Egen företagare inom Risk Management sedan 1992

JERKER DANIELSSON, SENIOR KONSULT

Utbildningsbakgrund:

Polisiär bakgrund, chefsutbildning inom Securitas samt diplomerad säkerhetschef.

Arbetslivserfarenhet:

Platschef/avdelningschef inom Securitas Skåne. Mångårig erfarenhet inom näringsliv, statliga myndigheter och kommuner av förhandlingar vid inköp av säkerhet, föreläsningar om risk- och konsekvensanalyser, säkerhetsekonomi samt säkerhetsinformation. Egen företagare inom Risk Management sedan 2005.


Tillsammans har vi mer än 60 års professionell erfarenhet från näringslivsrelaterat operativt och strategiskt säkerhetsarbete.